Lista facultatilor de arhitectura din Romania:

[hr]

1.  Timisoara, Facultatea de Arhitectura, Universitatea Politehnica Timisoara

  In 2005 a fost infiintata independent Facultatea de Arhitectura în cadrul UPT.
 – Din 2010 a fost infiintata o noua specializare tip licenta (3 ani) intitulata Mobilier si amenajari interioare.
  -Din 2011  functioneaza masterul de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului (2 ani).
 
Date de contact
Adresa: Romania, 300 223 Timisoara, Str. Traian Lalescu Nr. 2/A
Telefon: +40 0256 404 021
[hr]
2.  Bucuresti, Facultatea de Arhitectura, Facultatea de Urbanism, Facultatea de Arhitectura de Interior, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.
Date de contact
Adresa: str. Academiei nr. 18-20, 010014, Bucuresti, Romania
Tel: 0040 21 307 71 12
Fax: 0040 21 307 71 09
[hr]
3.  Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura si Urbanism, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Este una din facultatile Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cu o vechime de 34 de ani. A fost acreditata in repetate randuri si este a doua institutie din Romania cu acest statut dupa Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” – Bucuresti.
FAU Cluj-Napoca formeaza viitori specialisti în arhitectura, urbanism, restaurare si design printr-un program MArch cu durata de 6 ani. Creata în 1970 ca departament al Facultatii de Constructii din cadrul UTCN, FAU se numara printre cele 9 facultati independente ale UTCN din 1998, bucurându-se de acreditarea MEC. Institutia noastra pregateste anual 600 de studenti pentru o piata globala diversificata într-un stil local, specific Transilvaniei..
Date de contact
Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania
Decan – Telefon: 0264 401844,
Secretariat decanat – Tel./fax: 0264 590255, 401847
[hr]
4. BucurestiFacultatea de ArhitecturaUniversitatea Spiru Haret
Principala misiune pe care Facultatea de Arhitectură si-o propune este aceea de a realiza o complementaritate în raport cu învatamântul de stat, aprofundând acele domenii ale pregătirii pe care evolutia actuala a societătii, aflată în tranzitie către economia de piata, le impune. Astfel, consideram prioritară pregatirea viitorului arhitect pentru o activitate independentă în cadrul atelierului sau firmei sale private, viitorul profesionist fiind capabil a-si conduce propriile proiecte si constructii pe întreg fluxul managerial, de la ofertare până la predarea la cheie a constructiei, cuprinzând relatiile cu beneficiarii, cu autoritatile de specialitate, cu antreprenorii si furnizorii. Pentru aceasta, procesul de învatamânt cuprinde cursuri de economie, legislatie, management si marketing.
Date de contact:
Adresa:

Sediul central: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti
Cod postal: 030045
Tel: (004021) 455.1000; 314.00.75; 314.00.76
Fax: (004021) 314.39.08
E-mail: info@spiruharet.ro

[hr]

5. IasiFacultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi
        Aflată la confluenţa artei cu ştiinţa şi tehnica, valorificînd atribute ale acestora în creaţii specifice, ARHITECTURA este o profesie complexă, în continuă evoluţie, care solicită din partea celor ce o practică o pregătire temeinică prin domeniile menţionate şi un nivel cultural ridicat. Pe lîngă acestea, imaginaţie, sensibilitate faţă de frumosul autentic, capacitatea de înţelegere a omului şi a lumii sale, pasiune, orientare faţă de nou, respect faţă de lucrul bine făcut. 
     Dacă aveţi asemenea calităţi, sunteţi bineveniţi la Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” din Iaşi, să-i deveniţi studenţi. Ea vă oferă condiţiile pentru a vă însuşi cunoştinţele şi a dobîndi abilităţile de bază necesare practicării profesiei de ARHITECT, profesie care vă ajută ca, prin creaţie, să daţi sens vieţii voastre, să aveţi o existenţă împlinită. 

Vă aşteptăm!

Decan,

Prof.univ.dr.arh.Virgiliu ONOFREI
Date de contact:

Adresa:

Bd. Dimitrie Mangeron, nr.43
700050 Iasi
Centrala U.T.Iasi:
0232-278680
0232-278683
0232-278688

interior 1416
Fax: 0232-211595
e-mail: arhitect@ce.tuiasi.ro

[hr]

6. OradeaFacultatea de Arhitectură si ConstructiiUniversitatea din Oradea

Facultatea de Arhitectura si Constructii din Oradea, infiintata prin H.G. 410/mai 2002 si-a inceput activitatea in anul universitar 2002 – 2003.

Date de contact:

Sitehttp://www.arhiconoradea.ro

Adresa: C.P. nr. 114, Oficiul Postal 1
Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 4
cod 410058, Oradea, Romania

Telefon: +40 259 408 447
Telefon / Fax: +40 359 803 447
E-mail: arhicon@uoradea.ro