Plansele de arhitectura (si nu numai) se împăturesc (pliaza) utilizând următoarele metode:
a) împăturire modulară, conform;
b) împăturirea copiilor desenelor destinate aplicării unei benzi adezive perforate;
c) împăturirea copiilor desenelor destinate perforării.

Metoda a) este aplicabilă copiilor desenelor care urmează a fi păstrate în mape sau în plicuri, iar metodele b) şi c) sunt aplicabile copiilor desenelor care urmează a fi îndosariate.

Pentru evitarea deteriorării desenelor prin plieri şi deplieri repetate se recomandă ca numai copiile desenelor executate pe formate A3 şi A4 să fie perforate direct şi, ca urmare, metoda c) este aplicabilă numai pentru formate A3.

Desenele se împăturesc executând mai întâi plierea după linii perpendiculare pe baza formatului, şi apoi, dacă mai este cazul, plierea după linii paralele cu aceasta

Desenele se împăturesc astfel încât zona de identificare a indicatorului, conform SR EN ISO 7200, să fie complet vizibilă, iar fâşia de îndosariere, în cazul împăturirii copiilor destinate perforării, să apară neacoperită pe toată lungimea sa.

a) Împăturirea (plierea) modulară

impaturirea plierea planse arhitectura desene copii format a0 a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impaturirea plierea planse arhitectura desene copii format a2 a3 in a4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Împăturirea desenelor destinate aplicării unei benzi adezive perforate

Împăturirea desenelor destinate aplicării unei benzi adezive perforate

cum sa pliezi plansele de arhitectura tutorialcum sa impaturesti plansele de desen tehnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Împăturirea copiilor desenelor destinate perforării

Împăturirea plierea foilor planse copiilor desenelor destinate perforării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulile de împăturire pentru formatele seria A, ISO (prima opţiune) se aplică prin similitudine şi formatelor alungite speciale şi excepţionale (a doua şi a treia opţiune). În schemele din tabele liniile de pliere sunt marcate prin numere de ordine, în succesiunea efectuării operaţiilor de împăturire.