100 de arhitecți vor duce arhitectura în şcoli

În 2014 înscrierile sunt deschise până pe 15 martie pentru „de-a arhitectura în oraşul meu”

100 de arhitecți vor duce arhitectura în şcoli „De-a arhitectura în oraşul meu” este primul program educaţional al Asociației “de-a arhitectura[http://de-a-arhitectura.ro/], aflat în al doilea an de existență, care îşi propune stimularea interesului şcolarilor din învăţământul primar pentru domeniul arhitecturii. 60 de arhitecți voluntari se implică în desfăşurarea fiecărei ore de curs din 2013-2014, acesta fiind un element cheie al sistemului de predare.

„De-a arhitectura în oraşul meu” este un curs opțional (parte din curiculă la decizia şcolii) pentru clasele a III-a şi a IV-a şi este conceput ca metodă de învăţare experienţială, pe o structură de tip: observ şi analizez, construiesc şi prezint. Cursul se desfăşoară pe durata unui întreg an şcolar, cu o frecvență de o oră pe săptămână.

Cursul este predat de un tandem de îndrumători alcătuit din învățător şi arhitect voluntar formându-se astfel o echipă în care partenerii se completează reciproc. Arhitectul (sau designerul, sau urbanistul), ca specialist în domeniul mediului construit, stăpâneşte noțiunile specifice care sunt predate copiilor, în timp ce învățătorul ştie cum să mențină atenția copiilor, cunoaşte metodele didactice şi îl poate ajuta pe arhitect să transmită informațiile şi să îşi adapteze discursul.

Din cel de-al treilea an al său, anul şcolar 2014-2015, cursul va fi disponibil în întreaga țară, deci orice clasă din orice oraş poate fi înscrisă, există însă o condiție pentru ca acestea să fie declarate admise în program şi anume să avem şi un arhitect voluntar din oraşul respectiv. De aceea încurajăm înscrierile în „pereche”, în care arhitectul vine cu clasa la care vrea să predea sau clasa vine cu arhitectul voluntar. Accesând secțiunea de înscrieri [www.de-a-arhitectura.ro/inscrieri] de pe site (Înscrieri/Găseşte o clasă) se poate vedea în fiecare oraş dacă sunt clase disponibile sau arhitecți doritori să participe la program. Înscrierea este foarte simplă: se completează unul dintre formularele online de înscriere de pe site-ul Asociației „de-a arhitectura”. Există un formular pentru cadre didactice şi, respectiv, un formular pentru arhitecți. Înscrierea cadrului didactic implică înscrierea unei clase a III-a sau a IV-a dintr-o şcoală de stat sau privată.

Pentru anul şcolar 2014-2015 înscrierile sunt deschise şi vor continua până la începutul lunii martie 2014, cu menţiunea că avem o limită de o sută de clase (față de 7 clase în anul pilot şi 60 de clase în cel de-al doilea an) care vor putea fi acceptate în program în anul şcolar următor

Programa este însoțită de un material publicat la Editura Universitară „Ion Mincu” care îi ghidează pe învățători şi pe arhitecții voluntari în derularea activităților de predare. Practic, sunt sugestii despre cum să fie folosit fiecare minut de la fiecare oră de curs. Acest ghid are şi o serie de prezentări cu imagini pe suport electronic, în care sunt introduse concepte şi sunt oferite explicații pe exemple. De asemenea, deşi elevii nu au un manual, există un Caiet al elevului în care sunt trecute fişe rezumat pentru fiecare lecție a cursului opțional, dar în care sunt şi multe exerciții amuzante prin care elevul să-şi poată însuşi, prin aplicații practice, noțiuni şi abilități.

100 de arhitecți vor duce arhitectura în şcoli „Într-o lume în care accesul la informație este extrem de facil şi la îndemână, vine întrebarea cum poate aduce şcoala un plus de informație/inovație în educația copiilor, cum se poate trezi interesul copiilor pentru un anumit domeniu. Se ştie că accesul la informație nu însemna întodeauna şi posibilitatea de a înțelege acele lucruri. Acesta este rolul profesioniştilor în zilele noastre, fie ei specialişti în educație sau în arhitectură. În acest sens noi considerăm că educația de arhitectură are potențialul de a transcede statutul său de domeniu elitist, credem că poate ajunge la un număr extins din populație, mai ales pentru că mediul construit ne interesează şi ne afectează pe toți, oraşele sunt locuite şi trăite de oameni, iar noțiuni de bază pe această temă, filtrate şi traduse prin prisma specialiştilor, vor da un plus valoare întregii societăți. Copiii îşi vor dezvolta simțul civic, creativitatea, curiozitatea, îşi vor îmbogății cultura vizuală, vocabularul, abilitățile de comunicare şi spiritul comunitar.” spune Mina Sava, preşedinta Asociației „de-a arhitectura”.

În ceea ce priveşte costurile, arhitecţii îndrumători participă ca voluntari, Manualul învăţătorului şi al îndrumătorului arhitect şi trainingul pentru îndrumători sunt puse la dispoziţie de Asociaţia „de-a arhitectura” cu ajutorul finanţărilor din timbrul de arhitectură de la UAR şi de la OAR, precum şi a sponsorizărilor primite de la companii şi persoane private. Cursul ajunge la copii pentru suma de 15lei/copil/an şcolar, bani care vor acoperi costul Caietului elevului necesar în predarea şi sedimentarea noțiunilor conținute în program.

Pentru anul şcolar 2013-2014, cursul se desfăşoară în şcoli din Bucureşti, dar şi din Arad, Braşov, Cluj, Otopeni, Reghin, Sfântu Gheorghe, Sibiu şi Timişoara. Extinderea programului în ţară a fost posibilă şi datorită sponsorizărilor companiilor: Holcim, Pazo, Goodyear Dunlop Tires România şi a Fundației Acvatot.

 

 Holcim România susține acest proiect, ca parte a angajamentului nostru pentru Dezvoltare Durabilă, dar şi a tradiției companiei noastre de a se implica în programe educaționale. România este o țară care se află în plin avânt şi în plină dezvoltare a mediului construit, dar deciziile nu se iau întotdeauna într-o manieră responsabilă. Este nevoie de astfel de inițiative prin care tânăra generație să fie educată, încă de la cele mai fragede vârste, în domeniul arhitecturii, ingineriei şi construcțiilor”, a declarat François Petry, Directorul General Holcim România.

Din 2014 începe parteneriatul cu UAR (Uniunea Arhitecților din România) care a înțeles importanța educării copiilor în scopul creşterii calității mediului construit şi care va susține trainingul de două zile la care participă toți arhitecții şi învățătorii, în vederea implementării cursului.

În programul 2013-2014, expedițiile a două şcoli din programul nostru au fost sprijinite de Goodyear Dunlop Tires România, care prin proiectul său GOODYEAR Pentru Siguranța Celor Mici  a mărit echipa îndrumătorilor cu încă două persoane, menite să asigure siguranța copiilor în timpul acestor expediții şi să îi informeze cu privire la regulile ce trebuie respectate în oraş pentru o mai mare siguranță în trafic.

„de-a arhitectura în oraşul meu” este un program educaţional creat de asociația „de-a arhitectura” sub egida Ordinul Arhitecților din România (OAR), filiala teritorială Bucureşti şi în parteneriat cu Departamentul de Ştiințele Educației din cadrul Facultății de Psihologie şi Ştiințele Educației, Universitatea din Bucureşti. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din România prin Taxa Timbrul de Arhitectură.

Puteți viziona online toate lecţiile cursului de-a arhitectura în oraşul meu” pe site-ul www.de-a-arhitectura.ro. Înregistrările acestora au fost făcute în timpul anului şcolar 2012-2013, în clasele pilot din Bucureşti. Realizarea materialelor video a fost posibilă cu sprijinul Ytong, iar filmarea şi montajul au fost realizate de Simona Şuşnea.