Compania Tassullo restaurează Cetatea Soroca

Bucureşti, 10 martie 2014,  Cetatea Soroca, unul  dintre cele mai importante şi bine-păstrate monumente  aflate pe teritoriul Republicii Moldova, se află într-un amplu proces de restaurare. Intervenţia este realizată în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova şi a proiectului „Bijuterii Medievale” – Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava.

Compania Tassullo restaurează Cetatea Soroca

Randare Cetatea Soroca

Cetatea Soroca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul lucrărilor de restaurare, se vor folosi materiale de construcţie compatibile cu cele existente, urmărindu-se conservarea  construcţiei existente, în special a zidurilor construite sub domnia lui Petru Rareş – realizată cu materiale şi tehnici de o calitate remarcabilă. Pentru a păstra caracteristicile originale ale clădirii, restauratorii au optat materiale şi tehnici performante, oferite de compania multinaţională Tassullo.

Compania Tassullo restaurează Cetatea Soroca

Randare Cetatea Soroca

 

 

 

 

 

 

 

 

Situată pe una din terasele inferioare ale Fluviului Nistru, din zona Platoului Moldovei – Câmpia Moldovei de Nord, Cetatea Soroca a influenţat în mai multe rânduri istoria acestei vechi provincii româneşti. A fost întemeiată la sfârşitul secolului al XV-lea de voievodul Ştefan cel Mare, pe locul unei vechi fortăreţe genoveze şi centru de comerţ, Alciona. Era construită din lemn şi pământ, urmând un model renascentist. O jumătate de secol mai târziu, sub domnia lui Petru Rareş, zidurile cetăţii au fost reconstruite din piatră, sub forma unui pentagon, cu colţurile marcate de turnuri de apărare, înalte de aproximativ 20 de metri – patru rotunde şi unul dreptunghiular, care are funcţiunea de poartă de acces. În timpul ocupaţiei poloneze din anii 1684-1699 au fost realizate, pe construcţii mai vechi, o serie de încăperi de piatră, de formă trapezoidală, cu bolţi de piatră peste parter în curtea interioară. Calitatea execuţiei este însă inferioară celei din timpul lui Petru Rareş.

În timpul Războiului Sfintei Ligi, cetatea Soroca a fost cu succes apărată de trupele lui Jan Sobieski împotriva otomanilor, contribuind la lupta de alungare a puterii otomane din Europa. De asemenea, fortăreaţa de de Nistru a avut o importanţă militară deosebită în timpul Campaniei de pe Prut a ţarului Petru Cel Mare în 1711. În timpul Războiului Ruso-Turc, a fost jefuită de către ruşi.

Astăzi, cetatea Soroca reprezintă un monument naţional, constituind una dintre atracţiile turistice ale Republicii Moldova.

Soluţia de intervenţie actuală ţine seama de gradul de degradare al construcţiei şi de caracterul de importanţă naţională al acesteia. Echipa de restaurare, coordonată de un arhitect, restaurator şi arheolog,  îşi va concentra eforturile în trei componente importante – lucrări de restaurare a monumentului istoric (îndepărtarea intervenţiilor făcute în timp – în special cele din anii 1970-1980 – care afectează caracterul de monument istoric al construcţiei), lucrări de reparaţie a structurii şi lucrări de consolidare propriu-zisă.

Lucrările structurale se vor realiza prin injectări cu mortar pe bază de var hidraulic, reţeseri, înlocuiri cărămizi afectate, refacere rosturi cu mortar pe bază de var hidraulic şi puzzolan, îndepărtarea stratului vegetal, după o cercetare biologică corespunzătoare a factorilor biologici nefavorabile – muşchi, licheni, insecte, bacterii, ciuperci.

Varul hidraulic natural, furnizat de  Tassullo de tipul NHL5, FenX/A, este un produs certificat la nivel internaţional. Spre deosebire de ciment, acesta este un liant cu o flexibilitate sporită, foarte permeabil la vaporii de apă şi compatibil cu materialele folosite pentru construcţia iniţială a maii multor tipuri de monumente istorice. Mai mult decât atât, materialul este adecvat  restaurarile tutuoror cladirilor vechi, de la case şi până la monumente istorice de valoare inestimabila, deoarece oferă o durata de viaţă a zidariei mult mai mare decât în cazul folosirii lianţi obişnuiţi.