Concurs de idei pentru amenajarea și punerea în valoare a 4 pasaje

EXPOZIȚIE – CONCURS PENTRU STUDENȚI

CONEXIUNI ÎNTRE CALEA VICTORIEI ȘI STRADA ACADEMIEI

Amenajarea pasajelor Majestic, Comedia, Victoria și Englez

TEMĂ DE CONCURS

Tema reprezintă o invitație la un concurs de idei pentru amenajarea și punerea în valoare a celor 4 pasaje care fac legătura între Calea Victoriei și str. Academiei și care se află de mai mulți ani într-o stare de degradare avansată. Cele 4 pasaje – Majestic, Comedia, Victoria și Englez sunt un reper istoric pentru București și alături de pasajele din „centrul vechi” reprezintă un element spațial identitar pentru oraș, din păcate prea puțin pus în valoare și cunoscut. Relativ înguste și cu lungimi variind între 50 și 100 de metri, acoperite parțial sau total, pasajele sunt azi utilizate preponderent sau uneori exclusiv, în scop de tranzitare, imaginea lor inspirând mai degrabă sentimente de insecuritate și neliniște și nicidecum o invitație la „a rămâne”. Întreaga insulă urbană cuprinsă între Calea Victoriei și străzile Edgar Quinet, Academiei și Câmpineanu este de altfel, în mare măsură afectată de declin fizic și economic, zonele active și dinamice conviețuind cu spații sau clădiri parțial sau în întregime părăsite și aflate – unele – în pragul colapsului. Un proces de regenerare la nivelul întregului areal este necesar. Pot fi cele 4 pasaje, un germen, un ferment al schimbării? Abordarea acestora nu poate fi făcută izolat ci doar în strânsă legătură cu evoluțiile și transformările recente de pe Calea Victoriei, cu reamenajările și intențiile de transformare a zonei din jurul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și nu numai.  Potențialul de schimbare pe care cele 4 pasaje îl au cu certitudine reprezintă pentru moment doar o provocare.

 1. Obiectivul concursului de idei

Obiectivul principal al concursul este amenajarea pasajelor ce asigură conexiunea între Calea Victoriei și Strada Academiei urmărind extinderea amenajărilor aferente zonelor pietonale de pe Calea Victoriei către interiorul țesutului urban adiacent.

Se urmărește așadar:

 • reintegrarea în țesutul urban al zonei centrale a spațiilor publice degradate, cu rol de conectori între două artere importante pentru istoria Bucureștiului, dar și pentru funcționarea acestuia în prezent;
 • reabilitarea celor 4 pasaje în corelare cu amenajarea actuală a spațiului public al Căii Victoriei;
 • crearea de spații publice prietenoase care să stimuleze contactul social și creșterea coeziunii și relațiilor din comunitatea urbană;
 • identificarea de soluții care să sporească atractivitatea spațiilor publice urbane și implicit să crească numărul de utilizatori și să revitalizeze economia zonei stimulând localizarea de activități și investițiile private;
 • identificarea de soluții inovatoare și creative care să încurajeze utilizarea materialelor reciclabile sub formă de artă urbană (durabilitate), a noilor tehnologii informatice și de comunicare (dezvoltare inteligentă) și care să asigure o accesibilitate optimă pentru toți utilizatorii urbani (incluziune);
 1. Forme de exprimare și prezentare a ideilor

Concurenții pot opta pentru una dintre cele două variante de mai jos:

V1. O abordare la nivel de zonă și un concept de amenajare și intervenție pentru toate cele 4 pasaje

V2. O abordare punctuală și detaliată la nivelul unuia dintre cele 4 pasaje

Prezentarea ideilor se va putea face astfel:

 1. Sub formă de poster – format 70cm x 120cm, paginat pe verticală

Pentru V1 posterul va cuprinde:

 • încadrare la nivel zonal – schemă de justificare a conceptului în relație cu elementele reper existente de-a lungul Căii Victoriei și străzii Academiei;
 • scheme de ilustrare a conceptului de organizare și vocație funcțională.
 • 3d-uri / montaj fotografic, schițe, perspective;

Pentru V2 posterul va cuprinde

 • scheme de organizare funcțională, planuri, desfășurări;
 • detaliere la nivel de materiale, elemente de mobilier urban, amenajări, texturi;
 • 3d-uri / montaj fotografic, schițe, perspective;

Notă: Este obligatorie utilizarea unor imagini autentice / originale. Este permisă prelucrarea grafică a imaginilor (contrast, luminozitate, saturaţie, expunere precum și adăugări, retuşări, etc.).

 1. Sub formă de machetă realizată preferabil din materiale reciclabile. Scara machetei va fi de 1:50 cu posibilitatea de a prezenta detalii la scări 1:10, 1:20.
 2. Instalații de artă urbană, realizate preferabil din materiale reciclabile, care să aibă rolul de a crește atractivitatea spațiului public. Instalațiile vor avea o dimensionare maximă de 200cm x 200cm x 200cm. Se recomandă de asemenea realizarea instalațiilor din materiale simple, ușoare, demontabile, dar rezistente totodată. Stabilitatea instalației va trebui asigurată de autori. Instalațiile vor fi însoțite de o imagine / schiță / desen care să indice localizarea acestora.

Notă: machetele și instalațiile vor fi realizate numai pentru V2.

 1. Condiții de participare:

La concurs pot participa studenți ai facultăților de arhitectură, urbanism, peisagistică, design, arte plastice și sociologie. Pot participa de asemenea, elevi din anul terminal al liceelor de artă sau de arhitectură.

Concurenții pot participa individual sau în echipe de maxim 2 persoane (în cazul posterelor) sau de maxim 3 persoane (în cazul machetelor și instalațiilor).

În vederea participării, studenții vor trebui să își exprime interesul prin transmiterea unui scurt „statement” de max. 200 cuv. care să exprime ideea și modul de abordare a temei, inclusiv opțiunea (poster, machetă sau instalație). Se vor menționa de asemenea numele membrilor echipei participante. Informația va fi transmisă la adresa de e-mail: concurs.pasaj@gmail.com.

După înscriere, participanții vor primi un cod de identificare pe care îl vor utiliza la predarea lucrărilor.

 1. Expunerea lucrărilor concursului

Lucrările elaborate vor fi prezentate și expuse într-o expoziție organizată cu sprijinul ARCUB. Cele mai bune lucrări vor fi premiate de către un juriu format din profesioniști. Se vor acorda premii și mențiuni inclusiv premii de popularitate pe baza voturilor de pe pagina de Facebook a concursului şi pe baza voturilor vizitatorilor expoziției.

Pe durata expoziției se vor organiza dezbateri profesionale pe teme referitoare la spațiul public şi evenimente cu caracter cultural şi / sau profesional.

 1. Criterii de evaluare, selecție și ierarhizare

Evaluarea rezultatelor concursului va avea în vedere cel puțin următoarele criterii:

 • Respectarea temei de concurs;
 • Respectarea cerințelor de prezentare specificate la punctul 2;
 • Gradul de creativitate și inovare;
 • Valoarea estetică și compozițională a soluției.

Juriul va putea stabili și alte criterii de evaluare a lucrărilor.

 1. Date principale
 • Lansare concurs – 30 DECEMBRIE 2015
 • Data și ora limită pentru înscrierea în concurs – 15 ianuarie 2016 ora 23:59
 • Data și ora limită pentru predarea proiectelor – 10 februarie 2016 ora 18:00
 • Perioadă afișare proiecte – 15-28 FEBRUARIE 2016
 • Festivitatea de premiere – 18 FEBRUARIE 2016 ora 18:00
 • Alte evenimente (conferințe, dezbateri etc.) vor fi anunțate ulterior.

Precizări finale

Participarea este condiționată de respectarea termenelor comunicate, a cerințelor tehnice și de conținut comunicate.

Locul și modul de predare a lucrărilor va fi comunicat ulterior. Cei înscriși vor putea adresa întrebări la adresa de e-mail indicată mai sus până în data de 28.01.2016. Răspunsurile vor fi comunicate până pe data de 01.02.2016.

Nu se acceptă imagini, instalații care pot îndemna la violență, consum de droguri, rasism, xenofobism, extremism politic.

Pentru studenții anilor 3 şi 4 ai Facultății de Urbanism activitatea poate beneficia de 2 ETCS fiind cuprinsă în sistemul de evaluare.

Pagina expoziției – concurs: https://web.facebook.com/concurspasaje/

Echipa de organizare:

conf.dr.arh. Gabriel Pascariu

drd. urb. Matei Radu Cocheci

drd. urb. Laura Tucan

stud. urb. Raluca Băcanu

stud. urb. Raluca Voinea