M.H. portret

studiu de portret

– urmăreşte înţelegerea desenului ca şi reprezentare plastică a realităţii concrete